تنها 180 دقیقه فرصت داریم بجنگیم/ تراکتور کار سختی در امارات دارد