استقلال خوزستان 1 - سپاهان 3 / زردهای اصفهان نفس به نفس صدرنشینی!