گل‌محمدی: هیچ بازیکنی نباید خود را از باشگاه بزرگتر بداند