اگر تصویر برداری با فرمت RAW محبوب شود، سونی در آینده به آن فکر خواهد کرد