وزیر بهداشت: برخی با پول بیت‌المال مردم را مایوس می‌کنند