خیلی ها قلبا دوست نداشتند ما در لیگ برتر حضور داشته باشیم | به گل محمدی و ذوب آهن تبریک می گویم