شناسایی ۲۷ پدیده لیگ برتر/ استقلال و پرسپولیس پیشانی لیگ هستند