آزمون سنجش مهارت آموزان در آذربایجان غربی برگزار شد