ماجرای نقشه‌های سیاه برای شکار دختران عاشق پیشه/ این مادر در خواب تلخ ترین حادثه زندگی‌اش رقم خورد/