گل محمدی: با توجه به شرایط نفت مسجدسلیمان بازی سختی بود | بازی ملوان برای مان خیلی حساس است | امیدوارم