پیکان نتوانست شانس گلی ایجاد کند/ پرسپولیس هرگز حق بازی دفاعی ندارد/ فشنگچی بازیکن ناخوشایندی بود!