دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و نفت مسجد سلیمان