رقابت 788 کاشانی در سیزدهمین آزمون سراسری قرآن و نهج البلاغه