بازیکنان ملوان به بلوغ تاکتیکی رسیده‌اند/داور ضعیف بود و چندبار اسپره‌اش را گم کرد