دکتر احمدی نژاد تا دقایقی دیگر در بابل سخنرانی می کند + تصاویر