تمرکزمان روی بازی بنیادکار است/ چهارشنبه جشن بزرگی در راه است