حاتمی: به هواداران پرسپولیس بدهکار هستیم / پرسپولیسی‌ها روز چهارشنبه ما را تنها نگذارند