امام جمعه مشهد: عده‌ای به‌دنبال اثبات دین‌گریزی در مملکت هستند