خونم آبی است/ استادیوم‌ها به مکانی برای تخلیه احساسات مردم تبدیل شده است