قلعه نویی:آدم‌های خودشان را در پرسپولیس و استقلال می گذارند؛ همه چیز را می‌گویم