حسین فرکی: با این سه امتیاز به قهرمانی نزدیک‌تر شدیم