قلعه‌نویی: زمان مشخص می‌کند چرا استقلال را به این روز انداختند