وزیربهداشت:برخی با پول بیت المال سعی درمایوس کردن مردم دارند