3 امتیاز در برابر استقلال خوزستان، سپاهان را به قهرمانی نزدیک‌تر کرد