تمام تلاش خود را می کنیم که استقلال در بازی‌های آینده پیروز باشد | می توانستیم در نیمه اول 3، 4 گل بزنی