به هواداران پرسپولیس تبریک می‌گویم/ خوشحالم از ته جدول فاصله گرفتیم!