امیدوار به بقا در لیگ برتر هستیم/ از عملکرد بازیکنانم راضی نیستم