کریمی را به فوتبال ایران معرفی کردیم/ به صورت خودجوش، بنر می‌آورند و شعار می‌دهند