قلعه نویی: باید با اختلاف چهار گل صبای قم را می بردیم