نمایند آیت الله سیستانی: مردم و مسوولان در مقابل جنگ ...