ذوب‌آهن 2 ـ نفت‌م.سلیمان 0؛ ذوب‌آهن به آسیا نزدیک شد