شانس آوردیم دوباره مساوی نکردیم/ دست مخالفان استقلال رو می‌شود!