تشویق معنادار پروین و هدایتی در ورزشگاه آزادی / خوشحالی جالب توجه برانکو بعد از گل