توقف تراکتورسازی و فولادخوزستان در روز پیروزی نفت و سپاهان/ پیروزی با ارزش راه آهن