معلمان جامعه، انسان سازان نسل بعدی‌اند/ کلید حل مشکلات اقتصادی مردم و معضلات جامعه کارگری، در «تقوی