12 نفر در تصادف زنجیره‌ای جاده ورزقان - خواجه کشته و زخمی شدند