استقلال خوزستان 1 - سپاهان 3 | فرکی ویسی را وارد کورس سقوط کرد