ادعای مخالف سوری: فرمانده عمليات در لاذقيه ايرانی است