توقف تراکتورسازی در روز پیروزی نفت و سپاهان/ استقلال در قم برد، بقای پرسپولیس قطعی شد