حاشیه دیدار صبا و استقلال / خوشحالی تماشاگران استقلال از تساوی در تبریز