پاسخ ظریف به انتقادها از مصاحبه اش با چارلی رز/ پیش از قلم فرسایی حرف های من را به طور کامل بشنوید