برتری سپاهان، نفت تهران، پرسپولیس و استقلال و توقف تراکتورسازی