امام جمعه سرپل ذهاب: تبعیت محض از ولایت فقیه راهگشای تمام مشکلات است