اولین حریف تیم ملی آنالیز شد/ همچنان تمام بازیکنان لیگ را زیرنظر داریم