حاشیه دیدار استقلال خوزستان و سپاهان / حضور تماشاگران سپاهان در اهواز