حدود ۳٫۷ میلیون نفر ویندوز ۱۰ را از طریق برنامه‌ی Insider امتحان می‌کنند