حاشیه دیدار صبا و استقلال / حرکات عجیب و غریب تارتار کنار خط