حاشیه دیدار ذوب آهن- نفت مسجد سلیمان / حضور تاج در ورزشگاه