نیروی دریایی کشتی‌های آمریکایی را در نزدیکی ایران همراهی کرد