حاشیه دیدار راه‌آهن - سایپا/بازیکن ملی‌پوش راه‌آهن را به رختکن راه ندادند